افسران جوان جنگ نرم Find us on Google+
گر حنجره های سابقون خاموش است/ خون جگر بسیجیان در جوش است/ تا هست بسیج و امام خامنه ای/ ای پیر جماران علمت بر دوش است
 • علی هادیان
 • : ۰
 • : ۴۰۲۳
 • : ۸۰۵
 • : ۰
 • : ۱۹
 • : ۳۱۲
 • : ۶۳۱۶
 • : ۹۸
 • : ۴۸۸
 • : ۱۲
 • : کرج
 • : مرد
 • :
برو به صفحه:
پنهان کردن تصاویر
بالای صفحه