افسران جوان جنگ نرم Find us on Google+
من اصلاح طلب نیستم ولی معتقدم هر ادمی تحت اصولی حق اظهار نظر داره...من طرفدار روحانی نیستم اما با انتقاد امیخته به تمسخر و تعصب مخالفم...
 • AMIRچاکرالشهدا
 • : ۰
 • : ۲۴۷۵۴
 • : ۴۹۵۱
 • : ۲
 • : ۱۷۳
 • : ۵۶۵۸
 • : ۱۶۶۴
 • : ۲۰۹
 • : ۶۱۰۵
 • : ۱۵۲۱
 • : اردبیل
 • : مرد
 • :
برو به صفحه:
پنهان کردن تصاویر
بالای صفحه