افسران جوان جنگ نرم Find us on Google+
 • کربلایی
 • : ۰
 • : ۶۸۹۹۳
 • : ۱۳۷۵۷
 • : ۱
 • : ۲۱۹۲
 • : ۵۴۸۱
 • : ۱۶۰۷۵
 • : ۳۹۸
 • : ۸۵۴۷
 • : ۱۶۵
 • : روحم کربلاست زادگاهم تهران ، گاهی زائرم گهی آواره.
 • : مرد
 • : http://www.aparat.com/karbalaei1
برو به صفحه:
پنهان کردن تصاویر
بالای صفحه