افسران جوان جنگ نرم Find us on Google+
دراسلام تماشاچی نداریم همه مسلمانان باید به نحوی درصحنه ی نبرد میان حق وباطل شرکت کنند وگرنه خود نیز باطلند "شهید احسان قاسمیه"
 • : ۰
 • : ۲۱۲۴۹
 • : ۴۲۵۰
 • : ۱
 • : ۲۹۱
 • : ۶۶۹۲
 • : ۲۹۳۶
 • : ۲۱
 • : ۹۵۹۱
 • : ۶۴
 • : تکاب/آذربایجان غربی
 • : زن
 • :
برو به صفحه:
پنهان کردن تصاویر
بالای صفحه