افسران جوان جنگ نرم Find us on Google+
دراسلام تماشاچی نداریم همه مسلمانان باید به نحوی درصحنه ی نبرد میان حق وباطل شرکت کنند وگرنه خود نیز باطلند "شهید احسان قاسمیه"
 • : ۰
 • : ۲۳۷۱۸
 • : ۴۷۴۴
 • : ۱
 • : ۳۴۶
 • : ۷۳۳۸
 • : ۳۴۶۹
 • : ۲۳
 • : ۱۰۴۰۹
 • : ۶۶
 • : تکاب/آذربایجان غربی
 • : زن
 • :
برو به صفحه:
پنهان کردن تصاویر
بالای صفحه