افسران جوان جنگ نرم Find us on Google+
مدتی گفتار بی کردار کردی مرحمت؛ || روزگاری هم به من کردار بی گفتار ده || عبدالرضا
 • سـ‌ع‌ـید
 • : ۰
 • : ۶۳۶
 • : ۱۲۷
 • : ۰
 • : ۱
 • : ۸
 • : ۳۴۷
 • : ۰
 • : ۱۴
 • : ۰
 • : تهران
 • : مرد
 • : http://saeednevesht.blog.ir
پنهان کردن تصاویر
بالای صفحه