افسران جوان جنگ نرم Find us on Google+
می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم.... راه می بینم در ظلمت ، من پر از فانوسم. " يا هو ..."
 • یا هو - فقط خدا
 • : ۳۳
 • : ۱۶۹۳۳
 • : ۳۳۸۷
 • : ۰
 • : ۵۸
 • : ۹۷۳
 • : ۷۴۲
 • : ۴
 • : ۱۵۹۵
 • : ۶۵
 • : تهران
 • : زن
 • :
پنهان کردن تصاویر
بالای صفحه