افسران جوان جنگ نرم Find us on Google+
می روم بالا تا اوج، من پر از بال و پرم.... راه می بینم در ظلمت ، من پر از فانوسم. " يا هو ..."
 • یا هو - فقط خدا
 • : ۳۳
 • : ۱۴۸۵۱
 • : ۲۹۷۰
 • : ۰
 • : ۲۴
 • : ۶۲۹
 • : ۶۰۳
 • : ۴
 • : ۱۱۴۳
 • : ۵۷
 • : تهران
 • : زن
 • :
پنهان کردن تصاویر
بالای صفحه