افسران جوان جنگ نرم Find us on Google+

درخواست دعوتنامه برای عضویت در سایت افسران

جهت عضویت در قرارگاه افسران جنگ نرم می بایست مراحل زیر را طی کنید:
1- ابتدا فرم درخواست رزومه را از طریق لینک زیر تکمیل نمایید:
resume.afsaran.ir
پر کردن کامل توانمندیها و سوابق در بالا رفتن کیفیت همکاری در کارگروهها و تسریع فرآیند تبدیل شدن از «افسرآموزشی» به «افسرجنگ نرم» موثر خواهد بود
2- لینک فرم ثبت نام در کمتر از یک روز کاری به ایمیل شما ارسال خواهد شد. با تکمیل فرم شما به عنوان «افسر آموزشی» عضو افسران خواهید شد. تبدیل شدن از افسرآموزشی به افسر جنگ نرم با صلاحدید مسئولین کارگروههایی است که در آنها درخواست عضویت داده اید.

بالای صفحه